There are some “trap” inquiries in new employee screenings. These straightforwardly influence if you will land the position. These inquiries are painstakingly set up by HR organizations and advisors. Every one of the appropriate responses given has an importance. Indeed, the right responses to these inquiries are likewise clear.

Related Questions and Preparations to Experience and Management

1 — Which the executives style do you receive?

“Open entryway the executives style” is your most intelligent answer. You ought to show that you delegate work to the representatives as fundamental, yet follow their outcomes intently. Additionally, reveal to them that you finish work on schedule and report consistently to your chief.

2 — Are you a decent chief?

Would you be able to give us…


Girişimciler genellikle franchising’i, tasarruflarını başarılı işlere yatırmanın en iyi yollarından biri olarak görürler. İyi işleyen bir sistemin parçası olmak bir fırsat olarak görülüyor.

Ancak bazen işler beklendiği gibi gitmez. Başından itibaren net olarak anlaşılamayan sorunlar daha sonra sorunlara neden olabilir. Uzmanlar, franchise haklarını satın almayı düşünen girişimcilere şunları söyledi:

1 — Bu işi istiyor musun? Bir franchise satın almayı düşünüyorsanız, bunu bir yatırım olarak görmemelisiniz. Öncelikle bu işin size uygun olup olmadığını ve ne kadar iş yapmak istediğinizi sormak istiyorum. Sistemin bir parçası olsanız bile, bunu yapmak için çok zaman harcayacağınızı unutmayın.

2 — Net beklentiler Franchise şirketinden beklentilerinizi temizleyin…


There are some “trap” inquiries in new employee screenings. These straightforwardly influence if you will land the position. These inquiries are painstakingly set up by HR organizations and advisors. Every one of the appropriate responses given has an importance. Indeed, the right responses to these inquiries are likewise clear.

General Questions and Preparations

1 — What do you think about our organization?

You can discover the data you are searching for on the web or in the paper and magazine files of the libraries. The more you learn, the better. For instance; This data might be about the organization’s items, size, benefit and misfortune status, notoriety, picture, the board style, representatives, history, corporate…


There are some “trap” inquiries in new employee screenings. These straightforwardly influence if you will land the position. These inquiries are painstakingly set up by HR organizations and advisors. Every one of the appropriate responses given has a significance. Truth be told, the right responses to these inquiries are likewise clear.


Our blog is available to any subject. It is additionally open to the individuals who need to share their article. Given that there is no notice… It occurs if the promotion is charged…

The individuals who need us to share their article can reach more than +90–535–498 9093 or @chalilozdemir

TikTok Marketing Tips to Success

Social Media Marketing Tactics

The Finest Music

Article Marketing Secrets

Unlimited Emails For Free

Email Marketing Tips


Ağ güvenliğinin genel bir tanımına sahip; telefonlar, internet, bilgisayarlar ve elektronik sistemlere dış saldırılar denir. Bu saldırılar sonucunda web sunucunuz zarar görür. Siber saldırılar asla istemeyeceğimiz bir şeydir. Bugün, birçok işi başarmak için teknik araçlar kullanıyoruz. Alışveriş için kullandığımız kredi kartları ve kişisel bilgilerimiz siber saldırılarla çalınabilir. Bu tür bilgiler istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Kişisel bilgilerimiz başkaları tarafından paylaşılabilir veya kredi kartı bilgilerimiz ekonomik kayıplara neden olabilir. Birçok şirket veya kuruluş, bu tür durumlardan kaçınmak ve mağdur olmak için birçok siber güvenlik önlemi benimsemiştir.

Siber Güvenlik Önlemleri Nelerdir?

Teknik araçların kullanıcıları olarak birçok güvenlik önlemi alabiliriz. İlk olarak, etkili bir virüs koruma programı kullanabiliriz. Güvenlik…


Profesyonel satıcıların 15. Maddedeki hakları nelerdir?

Uzman olarak haklarım şu şekildedir:

Madde 1 — Müşterinin talebini suçluluk duymadan reddetme hakkına sahibim.

Madde 2 — Kızgın olma ve bunu mantıklı bir şekilde ifade etme hakkına sahibim.

Madde 3 — Sağlıklı rekabeti duyma ve ifade etme hakkına sahibim.

Madde 4 — İş ve özel hayatım arasında bir çelişki varsa, hangi ihtiyaçların benim için daha önemli olduğuna karar verme hakkım var.

Madde 5 — Müşterilerle aynı şekilde duygularıma saygı duyma ve bunları anlama hakkına sahibim.

Madde 6 — Suçluluk duymadan hata yapma hakkına sahibim.

Madde 7 — İstişare etme, ilgi arama ve başkalarının gereksinimlerini karşılama hakkına sahibim.

Madde 8…


Öncelikle bilgisayarınızda Opera, Chrome, Safari veya Firefox gibi tarayıcılar bulunmalıdır. Bilgisayarınızda yüklü olan tarayıcıdan https://web.whatsapp.com/ adresini açmanız gerekir. Ardından bilgisayar ekranında QR kodunu göreceksiniz. Telefonu elinize alın ve WhatsApp uygulamasında ayarları girin. Telefonunuzun bir iOS işletim sistemi varsa, uygulamanın sağ alt köşesindeki ayarları girin ve WhatsApp Web’in görüntülendiği ikinci yeri tıklayın.

Telefonunuz Android, Windows Phone işletim sistemi ise, lütfen üç noktadan “Ayarlar” bölümüne gidin ve ardından WhatsApp Web’i tıklayın. Telefonunuzu BlackBerry işletim sistemiyle kullanıyorsanız, ekranı yukarı kaydırın ve WhatsApp Web’i gösteren bölüme tıklayın. Kamera telefonunuzda açılacaktır. Kamerayı açık bilgisayar ekranına doğrultun. …


Being social is a vital component in the business world. It is unimaginable to expect to prevent the significance from getting social exercises not just during the time spent getting a new line of work, yet additionally in business life. Despite the fact that it might appear to be a banality word, it really “individuals make their own fortunes”.

Participation affiliations, companionships, global associations can be instrumental for a decent vocation start. It is feasible to say that a significant number individuals who are portrayed as “fortunate” are really individuals who have solid associations, strain the entryways and are entirely agreeable to build up connections. Thus, keeping the organization of connections wide is one of the sine qua non of the business world.


The standards are clear and set by law. This site is likewise prohibited to share and all substance that isn’t +18 is available to sharing. Web based Betting and Casino Games subject is accumulated in an uncommon gathering for limited time purposes. This site isn’t liable for any partaking to support the sharing. As a site that shares special articles, they know about their obligations and don’t act illegal, similar to all computerized promoting locales. It is the obligation of the candidate to share a special or limited time article.

Do you comprehend the consents of the site where shares…

C.Halil Özdemir

35 yıllık programlama, araştırma ve pazarlama, 20 yıllık yazılım, çeviri ve yazarlık, 15 yıllık reklam ve sosyal medya tecrübesi ile hizmetinizdeyim...

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store